top of page

Skoleinformasjon fra Øvergård Montessoriskole

Skjema for søknad om permisjon for elever

ELEVENE

Vi er 44 elever på skolen i år med 29 elever i 1-7. trinn og 15 i 8-10. trinn.

SKOLEDAGENS ORGANISERING

A-gruppa

Førsteøkt: kl 08:10 - 11:00

Andreøkt: kl 12:00 - 13:45

 

B-gruppa

Førsteøkt: kl 08:10 - 11:00

Andreøkt: kl 12:00 - 13:45

C-gruppa

Førsteøkt: kl 08:10 - 11:15

Andreøkt: kl 11:50 - 13:45

ÅPEN SKOLE

Vi har såkalt ”åpen skole” ved Øvergård Montessoriskole.

Dette betyr at skolen vil være åpen for alle elevene hver dag fra kl. 07.15 til kl. 16.15.

REGLER FOR Å VÆRE PÅ ÅPEN SKOLE FOR B- OG C-GRUPPA

For elevene på 5.-10. årstrinn vil det nødvendigvis gjelde en del regler for å være på ”åpen skole”.

  • Tida på ”åpen skole” skal benyttes til skolearbeid eller øving. ​​​Det er ikke anledning til å benytte skolen som ”oppholdssted”.

  • Eleven og foreldrene må ha avtalt at eleven skal være på ”åpen skole”, slik at eleven ikke bare ”gir seg igjen” på skolen uten at foreldrene er kjent med det. Foreldrene bør gi beskjed til skolen slik at vi vet hvilke elever som skal være igjen når skolebussene går. Husk at det ikke går busser hjem når skolen stenger, men at elevene da må hentes.

  • Elevene som er på ”åpen skole” har den voksne som har vakt som sin kontaktperson. Det vil henge en oversikt over dette utenfor personalrommet. Trenger man f.eks faglig hjelp, hjelp med ei datamaskin eller nøkler til å få låst opp et rom, skal denne personen kontaktes.

 

                                                                          

INNESKO

I korridorene blir det sølete og vått i vinterhalvåret og når det regner ute, og på flere rom som kjøkkenet og toalettene er det uhygienisk uten innesko.

På sløydsalen er det ”påbudt” med innesko av sikkerhetshensyn.

 

 

BEKLEDNING OG UTSTYR

Vi gjentar oppfordringa om å sørge for at elevene har med seg klær til varierende høstvær og skifteklær. Til tider er elevene ute flere timer hver dag. De bør derfor være utstyrte til kortere skogsturer uten at vi må gi spesiell beskjed om det.

 

Husk å merke klær og utstyr godt med navn – også for de større elevene!

For de nye: Merking er minst like viktig som i barnehagen, for på skolen må barna i større grad passe på utstyret sitt selv.

 

SKOLENS MOBILTELEFON

942 89 710

 
DE VIKTIGSTE SKOLEREGLENE FOR ELEVENE

 Enkelt sagt er det bare 3 hovedregler ute i skolegården:

1) Ingen sykling eller skating uten hjelm

2) Hold deg innenfor skolegrensa.

3) Vær en god venn!

De eldste kan gjøre avtale med lærerne hvis de har behov for å gå utenfor grensa.

Ellers er det alminnelig folkeskikk som gjelder.

Når det gjelder mobiltelefoner, skal de leveres inn.

De skal ikke brukes i matpausen.

 

Vi oppfordrer dessuten til å bruke sunn fornuft i forhold til hvilke typer leker som tas med.

Leker som stimulerer til aktivitet som ski, sykler, akebrett, baller osv. er bra! Elektroniske spill, mobiltelefoner, osv. bør unngås blant de yngste.

Vi ber også om at det ikke tas med lekevåpen til skolen.

Husk at alt dyrt utstyr tas med til skolen på eget ansvar.

 

 

BUSSKORT

Elever som har busskort, skal benytte disse.

Hvis problemer med busskortet eller ved mistet busskort, kontakt kontoret.

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page