top of page

Om Øvergård Montessoriskole

Øvergård Montessoriskole er en privat grunnskole som startet opp høsten 2001 på Tamokmoen i Øverbygd i Målselv kommune, Troms. Vi er èn av om lag 100 montessoriskoler i landet.
Skolen har i dag 42 elever fordelt på 10 trinn og 14 ansatte.
 
Skolen drives etter Maria Montessoris pedagogikk hvor barnet settes
i sentrum. Montessoripedagogikkens kjennetegn er å hjelpe barn
til å hjelpe seg selv i omgivelser der barn kan lære i sitt eget tempo
og følge individuelle behov. Målet er å utvikle trygge, selvstendige barn som blir glad i å lære.

 

 

 

 

bottom of page