Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten-Høst21.png

SKOLEHELSETJENESTEN I ØVRE DISTRIKT:

 

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste er en lovpålagt kommunal deltjeneste til alle barn og

unge 0-20 år.

 

Formålet med tjenesten er:

a)  fremme psykisk og fysisk helse

b)  fremme gode sosiale og miljømessige forhold

c)  forebygge sykdom og skade

 

Hvilken kompetanse har helsesøster:

 • Forståelse for hvordan ulike faktorer av samfunnsmessig, miljømessig og personlig karakter skaper betingelse for helse.

 • Spesiell kompetanse i opplysnings-, veilednings- og rådgivningsvirksomhet for foreldre, barn, unge, grupper og lokalsamfunn.

 • Evne til å oppdage, støtte og veilede barn og unge som har behov for spesiell oppfølging pga sykdom, funksjonsnedsettelse, omsorgssvikt eller risiko for dette.

 • Samarbeidskompetanse med mange samarbeidspartnere i kommunen på individ- og systemnivå. Nærmeste samarbeidspartnere er lege, jordmor, fysioterapeut, barnehage- og skolepersonell, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og personell i barnevern.

 • Spesiell kompetanse på smittevern og vaksinasjonsarbeid.

 • Selvstendig rekvireringsrett for hormonell prevensjon (16-20 år) og vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet.

 

Hva gjør helsesøster i skolehelsetjenesten:

 • Helseopplysning, undervisning, rådgivning og veiledning – individuelt og i gruppe.

 • Vaksinasjon.

 • Samarbeid med foreldre, skole og andre aktuelle instanser. (Vi har taushetsplikt!!)

 • Miljørettede tiltak – fokus på elevenes arbeidsmiljø.

 • ”Åpen dør” – være tilgjengelig for elevene, foresatte, ansatte

 • Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgrupper.

 

Hver enkelt elev og foresatte (og lærer) har i dag et større ansvar til å ta kontakt med helsesøster etter behov, fordi antall kontakter i de ulike klassene er redusert og helsesøster har dermed mindre muligheter til å  ”oppdage” eventuelle behov for oppfølging.

 

Vedlagt følger et generelt program for skolehelsetjenesten i Målselv.

 

Dersom dere ønsker kontakt med skolehelsetjenesten, er helsesøster tilgjengelig ved skolene.