top of page

Skolehelsetjenesten

Arbeidsplan-montessori-vår-2024,-PNG.png

Informasjon fra skolehelsetjenesten:

Programmet for skolehelsetjenesten er basert på de anbefalinger som ligger i forskrifter og veiledere, samt de ressurser som er tilgjengelig.

 

Helsesykepleier samarbeider med foresatte, elever, lærere og andre samarbeidspartnere etter ønsker og behov. Det er rom for individuelle samtaler med foresatte og elever.

 

 

Vennlig hilsen

Helsesykepleier Nina Utby

Tlf: 93468710

Mail: nina.utby@malselv.kommune.no

https://www.malselv.kommune.no/helsestasjon.485110.no.html

SKOLEHELSETJENESTEN I ØVRE DISTRIKT:

 

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste er en lovpålagt kommunal deltjeneste til alle barn og

unge 0-20 år.

 

Formålet med tjenesten er:

a)  fremme psykisk og fysisk helse

b)  fremme gode sosiale og miljømessige forhold

c)  forebygge sykdom og skade

 

Hvilken kompetanse har helsesøster:

 • Forståelse for hvordan ulike faktorer av samfunnsmessig, miljømessig og personlig karakter skaper betingelse for helse.

 • Spesiell kompetanse i opplysnings-, veilednings- og rådgivningsvirksomhet for foreldre, barn, unge, grupper og lokalsamfunn.

 • Evne til å oppdage, støtte og veilede barn og unge som har behov for spesiell oppfølging pga sykdom, funksjonsnedsettelse, omsorgssvikt eller risiko for dette.

 • Samarbeidskompetanse med mange samarbeidspartnere i kommunen på individ- og systemnivå. Nærmeste samarbeidspartnere er lege, jordmor, fysioterapeut, barnehage- og skolepersonell, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og personell i barnevern.

 • Spesiell kompetanse på smittevern og vaksinasjonsarbeid.

 • Selvstendig rekvireringsrett for hormonell prevensjon (16-20 år) og vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet.

 

Hva gjør helsesøster i skolehelsetjenesten:

 • Helseopplysning, undervisning, rådgivning og veiledning – individuelt og i gruppe.

 • Vaksinasjon.

 • Samarbeid med foreldre, skole og andre aktuelle instanser. (Vi har taushetsplikt!!)

 • Miljørettede tiltak – fokus på elevenes arbeidsmiljø.

 • ”Åpen dør” – være tilgjengelig for elevene, foresatte, ansatte

 • Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgrupper.

 

Hver enkelt elev og foresatte (og lærer) har i dag et større ansvar til å ta kontakt med helsesøster etter behov, fordi antall kontakter i de ulike klassene er redusert og helsesøster har dermed mindre muligheter til å  ”oppdage” eventuelle behov for oppfølging.

 

Vedlagt følger et generelt program for skolehelsetjenesten i Målselv.

 

Dersom dere ønsker kontakt med skolehelsetjenesten, er helsesøster tilgjengelig ved skolene.

 

bottom of page