top of page

Grønt flagg

Skolen vår ble våren 2007 utfordret av Hamnvåg Montessoriskole til å være den første ”Grønt Flagg”-skolen i Målselv. I mars 2008 ble vi tildelt denne sertifiseringa.

”Grønt Flagg” er en internasjonal miljøsertifiseringsordning og et bevis på at skolen prioriterer miljø både i undervisning og daglig drift. ”Å bli miljøvennlig i hverdagen” er vårt hovedtema.

Miljøvern innebærer refleksjon over egne handlinger som en del av globale tendenser. 

Summen av våre små handlinger kan ha stor betydning. Å få denne bevisstheten er viktig som grunnlag for alle delprosjekter. Dette er overordnet tema for vår Grønt Flagg-satsing.

Skolen vår satser på miljø i daglig drift på mange måter:

- Avfallsortering

- Kompostering av matavfallet

- Melkekartongretur

- Rydding av skolegården

- Bruk av økologiske produkter på skolekjøkkenet så langt det lar seg gjøre

- Fokus på sunt kosthold

- Røykfritt personal

- Godterifrie turer/skolearrangementer

- Frukt og grønnsaker hver dag til alle elever i skoletiden

- Utstrakt bruk av frukt/grønnsaker ved f.eks. foreldremøter

- Oppfordre til ”sunne” adventskalendergaver (ikke godteri)

- Bli miljøvennlig ut i naturen på skoleturer

- Ta alltid med en søppelsekk

- Unngå bruk av engangskopper

Det ble bygd en profesjonell kompostbinge til varmkompostering i 2011, med 2 kamre og isoporisolasjon. Alle elever fikk opplæring i bruken av kompostbingen.

I høst så elever hva som skjer i bingen over tid. De så at en del avfall ble til jord, men at bioposer som havnet i bingen ikke går i oppløsning like fort. En god grunn til å droppe poser.

bottom of page