top of page

Skolerute for skoleåret 2022-2023

Høsthalvåret 2022

Skolestart/skoleslutt, 

feriedager og fridager

Skolestart mandag 22. august

Ingen fridager

Høstferie: Mandag 3. t.o.m 

fredag 7. oktober

Planleggingsdager 14. og 15. november. Fridager for elever

Siste skoledag før juleferien:

20. desember

8

22

16

20

15

Antall undervisningsdager

August

September

Oktober

November

Desember

Sum antall undervisningsdager høsthalvåret: 81

Vårhalvåret 2023

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

22

20

18

14

18

17

Skolestart etter juleferien:

2. januar

Ingen fridager

Vinterferie: 6. t.o.m 10. mars

Påskeferie: 3. t.o.m 10. april

 

Fridager: 1, 17, 18, 19 og 29.

Siste skoledag: 23. juni

Sum antall undervisningsdager vårhalvåret: 109

bottom of page