top of page

Skolerute for skoleåret 2023-2024

Høsthalvåret 2022

Skolestart/skoleslutt, 

feriedager og fridager

Skolestart mandag 21. august

Ingen fridager

Høstferie: F.o.m 4. t.o.m 

6. oktober

Planleggingsdager 13. og 14. november. Fridager for elever

Siste skoledag før juleferien:

Onsdag 20. desember

9

21

19

20

14

Antall undervisningsdager

August

September

Oktober

November

Desember

Sum antall undervisningsdager høsthalvåret: 83

Vårhalvåret 2023

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

22

20

18

14

18

17

Skolestart etter juleferien:

Onsdag 3. januar

Vinterferie: 26. feb - 1. mars

Påskeferie: Mandag 25. mars - mandag 1. april

Første skoledag etter påske:
Tirsdag 2. april

Fridager: 1, 9, 10, 17, og 20. mai

Siste skoledag: Fredag: 21. juni

Sum antall undervisningsdager vårhalvåret: 107

bottom of page