Skolerute for skoleåret 2021-2021

Høsthalvåret 2021

Skolestart/skoleslutt, 

feriedager og fridager

Skolestart mandag 23. august

Ingen fridager

Høstferie: Mandag 4. t.o.m 

fredag 8. oktober

Planleggingsdager 15. og 16. november. Fridager for elever

Siste skoledag før juleferien:

Onsdag 22. desember

7

22

16

20

16

Antall undervisningsdager

August

September

Oktober

November

Desember

Sum antall undervisningsdager høsthalvåret: 81

Vårhalvåret 2022

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

21

20

18

15

19

16

Skolestart etter juleferien:

3. januar

Ingen fridager

Vinterferie: 7. t.o.m 11. mars

Påskeferie: 11. t.o.m 18. april

 

Fridager: Mandag 16. mai, 17 mai, og Kristi himmelfart (26. mai)

2. pinsedag: 6. juni

Siste skoledag: 23. juni

Sum antall undervisningsdager vårhalvåret: 109

Skolerute for skoleåret 2022-2023: