SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET 2019-2020

Høsthalvåret

Skolestart/skoleslutt, 

feriedager og fridager

Skolestart mandag 20. august

Ingen fridager

Høstferie: Torsdag 3. og fredag 4. oktober

Planleggingsdager 18. og 19. november. Fridager for elever

Siste skoledag før juleferien:

Torsdag 19. desember

10

21

21

19

14

Antall undervisningsdager

August

September

Oktober

November

Desember

Sum antall undervisningsdager høsthalvåret: 85

Vårhalvåret

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

20

20

17

15

19

14

Skolestart etter juleferien:

6. januar

Ingen fridager

Vinterferie: Mandag 2. t.o.m

fredag 6. mars

Påskeferie: Mandag 6. t.o.m

mandag 13. april. *

Kun fri på røde dager:

1, 17, og 21. mai

Fridag 1. juni (2. pinsedag)

Siste skoledag: Fredag 19. juni

Sum antall undervisningsdager vårhalvåret: 105

*Tirsdag 14. april: Fridag for elever